Home

Welkom op de website van  Stichting Amersfoort in Dialoog

======================================================

Beste Dialoog liefhebbers,

In de afgelopen jaren hebben wij ons met een klein team ingezet om de dialoog door te geven in Amersfoort en omgeving.

Wij hebben veel inwoners en partijen met elkaar in verbinding weten te brengen en hebben dialogen georganiseerd door de hele stad.

Met veel energie, enthousiasme en toewijding hebben wij dit gerealiseerd en wij waarderen het enthousiasme van de deelnemers, de dialoog begeleiders en tafelorganisatoren en niet te vergeten de sponsoren.

Ondanks de vele inspanningen is het ons niet gelukt om voldoende vrijwilligers aan ons te verbinden om de dialogen mogelijk te maken.

Wij hebben als bestuur in goed overleg besloten om de stichting op te heffen , maar om de dialoog en de kinderdialoog in het bijzonder een plek te blijven geven in Amersfoort zijn wij nog wel met enkele partijen in gesprek. Zodra wij hier meer over kunnen melden dan zullen we dit publiceren op onze website.

Als bestuur willen wij iedereen bedanken voor zijn/haar inspanningen en deelname aan Amersfoort in Dialoog en hopen dat iedereen de dialoog met elkaar wil en blijft voeren.

Met vriendelijke groet,

Astrid van Ekeren, Anita van Beek, Seger Zegers en Natasja Stam

======================================================

Stichting Amersfoort in Dialoog zet zich in om de dialoog in Amersfoort door te geven.
Wij organiseren of ondersteunen het hele jaar door dialoogactiviteiten. Daarnaast geven wij dialoogtrainingen en workshops.

Klik hier voor de aankomende dialoogactiviteiten.

Wij zijn van mening dat ontmoeten van en in foto-arie-cijfer-2011gesprek gaan met anderen een verrijking van het leven in onze stad bevordert. De dialoog is daarvoor een prima middel: open, onbevangen, onbevooroordeeld met anderen in Amersfoort in gesprek gaan over thema’s die allen kunnen boeien. Je laten verrassen door ideeën die je wellicht nog niet gehoord hebt; luisteren naar mensen die met andere perspectieven in de maatschappij staan en misschien een andere kijk op thema’s en maatschappij hebben.

Op deze website vind u alle relevante informatie over de dialoog, onze activiteiten en over onze diensten.

Onderstaand een impressie van de Week van de Dialoog 2016: