ANBI

Beleid Stichting Amersfoort in Dialoog

Doel

De stichting heeft ten doel:
a. het bewerkstelligen van dialogen, waardoor (groepen) mensen elkaar beter gaan
begrijpen en inspireren;
b. het bevorderen van de sociale cohesie binnen Amersfoort;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. samenwerking met en tussen dialoogpartners bevorderen;
  2. uitbereiden van en activeren van het netwerk van gespreksleiders, tafelorganisatoren, trainers, vrijwilligers en ambassadeurs;
  3. opzetten van een goed werkende website;
  4. gekwalificeerde gespreksleiders (Workshops, trainingen en verdiepingstrainingen);
  5. (kinder)dialogen in Amersfoort;
  6. de dialoog inhoudelijk faciliteren;
  7. werven van financiƫle middelen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

RSIN/Fiscaalnummer: 852849667
Inschrijving KvK: 58047247
Postadres: Lepelaar 12, 3831 DE Leusden
Contact: info@amersfoortindialoog.nl

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie bestuursleden. Het bestuur heeft zes bestuursleden:

Voorzitter: Astrid van Ekeren
Secretaris: Natasja Stam
Penningmeester: Seger Zegers
Lid: Anita van Beek

De Stichting kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in ons “Jaarverslag 2017“.