Auteursarchief: Beheerder

Samenwerken voor de dialoog

De Week van de Dialoog viel dit jaar samen met de Week van Respect. Al in een vroeg stadium hebben Danny de Graaf, netwerkregisseur Diversiteit van Indebuurt033 en de projectmanager van de Week van Respect, en Stichting Amersfoort in Dialoog besloten om samen te werken waar mogelijk tijdens de Week van de Respect (6 t/m 12 november jl.).  Dit betekende dat voor de kinder-, jongeren- en volwassenendialogen aansluiting werd gezocht bij het thema van de Week van Respect. Ook werd in de communicatie naar elkaar verwezen en werden contacten, ervaringen en ideeën met elkaar gedeeld. Medewerk(st)ers van Indebuurt033 zijn gespreksleiders geweest van de kinderdialoog. Ook kwam uit de gesprekken tussen Danny en de School voor Welzijn van MBO Amersfoort het idee naar voren om dialoogtafels te organiseren en de gespreksleiders  daarvan een training door Stichting Amersfoort in Dialoog  te laten verzorgen. Maar bovenal het gezamenlijke enthousiasme van de Gemeente Amersfoort, Indebuurt033, Stichting Amersfoort in Dialoog en alle andere betrokken bij de Week van Respect om mensen met elkaar te laten praten over en te werken aan wederzijds respect en daarvoor samen te werken heeft geleid tot een prachtige Week van Respect.  

Lees hier de ervaringen van Danny de Graaf over de Week van Respect.

Stichting Amersfoort in Dialoog werkt graag samen met andere mensen en organisaties om zoveel mogelijk mensen de kracht van de dialoog te laten  ervaren. Zo werken we al jaren plezierig samen met de ABC-Scholen in Amersfoort in het kader van de kinderdialoog. Ook werken we samen met het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies in de Stadsontmoeting. Samen met het buurtbestuur, actieve wijkbewoners van & mensen die werken in het Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied werken we aan buurtdialogen die begin 2018 zullen plaatsvinden.

Wilt u ook met Stichting Amersfoort in Dialoog samenwerken?  Stuur ons een bericht via de website (klik hier) of per e-mail:  info@amersfoortindialoog.nl.

Studenten van MBO Amersfoort gaan de dialoog met elkaar aan

Tijdens de Week van Respect/Week van de Dialoog hebben circa 70 studenten met elkaar de dialoog gevoerd over respect.

Op 8 november gingen studenten van de School voor Welzijn van MBO Amersfoort aan de slag met het thema respect. Er waren gastlessen, er werd muziek gemaakt en er waren dialoogtafels (Klik hier en bekijk/lees het eigen verslag van MBO Amersfoort).

Gespreksleiders van deze studentendialogen waren docenten van de School voor Welzijn. Op uitnodiging van het docententeam van MBO Amersfoort heeft Stichting Amersfoort in Dialoog  voor deze gelegenheid een ondersteunende training gespreksleiding van de dialoog verzorgd.

Op 10 november gingen studenten van de School voor Economie en Ondernemen met elkaar in dialoog over respect. Ieder jaar doen studenten van docent Peter Vahlkamp mee aan de Week van de Dialoog. Op vrijdag 10 november gingen studenten gedurende bijna 3 uur aan twee dialoogtafels met elkaar de dialoog aan over respect, onder begeleiding van de externe gespreksleiders Frans de Kok en Adelheid Dolmans.  

Kinderdialogen op ABC-Scholen in Amersfoort: “ik vond het heel leuk dat we aandacht en ruimte voor elkaar hadden”

Op 7 en 10 november hebben zo’n 140 kinderen uit groep 7 & 8 van ABC Nieuwland, ABC De Laak en ABC Kruiskamp-Koppel met elkaar de dialoog gevoerd over respect, in het kader van de Week van Respect.

Voorafgaand aan de dialoog hebben circa 400 kinderen van deze ABC Scholen een (gast)les gevolgd over wat een dialoog is. Deze lessen, op basis van het door Marinda Pieron ontwikkelde lesmateriaal, werden gegeven door Mariëtte de Groot (ABC Nieuwland), Willem Buitink (ABC De Laak) en door Marinda Pieron (ABC De Laak, ABC Kruiskamp-Koppel).

Aan dialoogtafels waaraan zo’n 4-7 kinderen zaten, werd soms vol vuur en soms ingetogen, maar aandachtig met elkaar de dialoog gevoerd over de vraag ‘respect, waar vind je het?’. Het onderwerp werd volop verkend en onderzocht, ervaringen werden gedeeld, er werd geluisterd naar elkaars verhalen; werd nagedacht, gedroomd en acties benoemd. Het door een leerling voorgesteld ‘kriskras’-experiment, dat erop neerkomt dat je een dag het leven van een ander leeft om zo de ander beter te leren kennen en te respecteren, is daarvan een voorbeeld: een idee dat op school nader besproken zal worden.

Niet alleen het onderwerp, maar ook de dialoog zelf werd bijzonder gevonden. Het is en blijft  bijzonder om met een kleine groep mensen, die elkaar kan zien, met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaars persoonlijke ervaringen te luisteren. “Stille kinderen komen zo ook aan het woord”, zo verwoordde een leerling wat er bijzonder is aan de dialoog. Een ander zei: “luisteren is – horen wat de ander zegt en meebeleven.” Prachtig!

Net zoals bij iedere dialoog, heeft ook bij een kinderdialoog een gespreksleider een belangrijke rol in het mogelijk maken van de dialoog. We bedanken de volgende gespreksleiders, die de afgelopen week een kinderdialoog hebben begeleid:

Lida Oosterboer, José Heideveld, Erik Vorselman, Marinda Pieron, Maarten Rector, Jetta Martin, Mieke van Gils, Wim de Haan, Caspar Barkey, Nasrin Fazelpoor, Mariette de Groot, Esther Scheltens, Sandra Jacobs, Sasja de Boer, Paula Joukema, Janne Groot, Gé Seiger, Valerie Chin-Kong-Sung, Elene Bloed, Inge Silverentand, Jolande Koelewijn, Imelda de Jonge en Myrthe Nobel. 

De kinderdialogen tijdens de Week van Respect zijn georganiseerd in samenwerking tussen de ABC-coördinatoren Mariëtte de Groot, Marinda Pieron, Sarah de Vries en Stichting Amersfoort in Dialoog. De ABC-scholen in Amersfoort zien de waarde en betekenis van de dialoog en doen daarom o.a. al jaren mee met de Week van de Dialoog.

Op ABC De Laak worden in de komende weken/maanden nog meer kinderdialogen gevoerd, omdat het organisatorisch niet mogelijk bleek om alle kinderen uit groep 7 & 8 een dialoog te kunnen laten voeren. Ook op ABC Liendert/Rustenburg, ABC Soesterkwartier en ABC Randenbroek zullen in de komende maanden kinderdialogen gevoerd worden. We houden u op de hoogte!

Trainingen voor gespreksleiders

Wij organiseren binnenkort weer een aantal trainingen voor gespreksleiders van de (kinder) dialoog. U kunt zich aanmelden door ons een bericht te sturen via onze website (klik hier) of per e-mail (info@amersfoortindialoog.nl).
Vermeld a.u.b. voor welke training u zich wilt aanmelden.

24 oktober – ABC De Laak, Zwartsluiskade 2.
Tijd: 19.00 – 22.00 uur. Soort: Kinderdialoog.

25 oktober -Informatie locatie volgt.
Tijd: 19.00 – 21.30 uur. Soort: Volwassenendialoog.

31 oktober – ABC Nieuwland, Watersteeg 87.
Tijd: 19.00 – 22.00 uur. Soort: Kinderdialoog.

1 november– ABC Kruiskamp-Koppel, Van Galenstraat 30.
Tijd: 19.00 – 22.00 uur. Soort:  Kinderdialoog.

Week van de Dialoog 2017: 6 t/m 12 november

Organiseer een dialoogtafel, wees gespreksleider, ga met anderen in gesprek!

De Week van de Dialoog valt dit jaar nagenoeg samen met de Week van respect, waaraan veel Amersfoortse scholen uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs deelnemen.

Over ‘respect’ zijn veel mooie en belangrijke dialogen te voeren. Wij – Stichting Amersfoort in Dialoog –  agenderen ‘respect’ dan ook als onderwerp voor de dialogen tijdens de Week van de Dialoog: Moet je respect hebben?

Wilt u een dialoogtafel organiseren tijdens de Week van de Dialoog? Meld u aan als tafelorganisator op de website van Amersfoort in Dialoog (klik hier). We hebben een handleiding gemaakt voor het aanmelden als tafelorganisator. Stuur een e-mail naar info@amersfoortindialoog.nl en we sturen u de handleiding toe.

Op 25 oktober organiseren we  ’s avonds een training voor gespreksleiders van de dialoog (begintijd: 19.00 uur). U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar info@amersfoortindialoog.nl

De georganiseerde dialoogtafels worden zichtbaar op onze website: u kunt zich daar ook aanmelden als deelnemer aan een dialoogtafel. Kijk dus regelmatig  op het overzicht van de dialoogtafels en meld u aan: ervaar de kracht van de dialoog!

Gezocht: gastdocenten voor ABC De Laak

Hebt u ervaring met lesgeven, met name aan groep 7 en/of 8?  Hebt u overdag tijd, op 1, 2, 3 en/of 6 november a.s.? ABC De Laak in Vathorst zoekt gastdocenten voor het geven van een gastles in het kader van de Week van Respect.

Op dinsdag 7 november voeren circa 300 kinderen uit groep 7 en 8 een dialoog met elkaar. Het thema van de dialoog is respect. Onder  begeleiding van gespreksleiders gaan de kinderen hierover met elkaar in gesprek.

Voorafgaand aan de dialoog geven gastdocenten les over wat de dialoog is en wat er allemaal voor nodig is om een gesprek tot een dialoog te maken. Natuurlijk wordt er in de gastles ook aandacht besteed aan het thema van de kinderdialoog.

Voor deze gastles is lesmateriaal ontwikkeld; dit kunt u als gastdocent gebruiken tijdens uw gastles.

De gastlessen worden in overleg met u ingepland.

Kortom: ervaring met lesgeven? Hebt u tijd op 1, 2, 3 en/of 6 november? Wilt u anderen de kracht van de dialoog laten ervaren? Meld u dan aan als gastdocent!

U kunt zich aanmelden bij Sarah de Vries, ABC Coördinator van ABC De Laak. U kunt haar per e-mail bereiken op sarahdevrieswerk@gmail.com. Voor vragen kunt u haar bellen, 06-29045865. U kunt uw vragen en opmerkingen ook sturen naar info@amersfoortindialoog.nl  

Kinderdialoog 2017: gespreksleiders gezocht!

In het najaar gaan, net als in eerdere jaren, kinderen uit groep 7 & 8  van basisscholen uit Amersfoort met elkaar de dialoog aan. Verschillende ABC-scholen hebben al aangegeven dat ze dit jaar meedoen: voor een aantal van deze scholen is dat de eerste keer, voor andere scholen is de kinderdialoog inmiddels een vast onderdeel van de schoolactiviteiten.

De kinderdialoog vindt – voornamelijk- plaats in de periode 6 t/m 12 november, tijdens de nationale Week van de Dialoog, die dit jaar samenvalt met de Week van Respect.

Voor de volgende data en tijden zijn we op zoek naar veel gespreksleiders:

Op 7 november, van 11.00 -12.00 uur, heeft ABC De Laak 50 gespreksleiders nodig;

Op 7 november, van 11.00-12.00 uur, heeft ABC Nieuwland 5 gespreksleiders nodig;

Op 10 november, van 10.00-11.00, heeft ABC Kruiskamp-Koppel 15 gespreksleiders nodig

Op 10 november, van 10.00-11.00 zijn 3 gespreksleiders welkom op ABC Kruiskamp-Koppel om 3 dialoogtafels van ouders te begeleiden.

We zijn blij dat ook dit jaar weer vele kinderen de kracht van de dialoog kunnen ervaren. Goede gespreksleiders zijn hierbij erg belangrijk.  Bent u eerder gespreksleider geweest van een kinderdialoog? Of wilt u dit jaar voor het eerst gespreksleider van een kinderdialoog zijn?  Meld u aan!

De trainingen voor gespreksleiders van de kinderdialoog vinden plaats op 3 avonden:

24 oktober, van 19.00-22.00 uur. Locatie: ABC De Laak, Zwartsluiskade 2 Amersfoort

31 oktober, van 19.00-22.00 uur. Locatie: ABC Nieuwland (OBS De Border), Watersteeg 87  Amersfoort

1 november, van 19.00-22.00 uur. Locatie: ABC Kruiskamp-Koppel (De Witte Vlinder), Van Galenstraat 30 Amersfoort

Wie eerder gespreksleider van een dialoog is geweest, weet dat het begeleiden van een dialoog niet vanzelf gaat. Aan het begeleiden van een dialoog is daarom de deelname aan de training voor gespreksleiders verbonden.

Stuur ons een bericht via onze website (klik hier) of stuur een e-mail (info@amersfoortindialoog.nl)

Buurtdialogen in Amersfoort-Zuid: eerste gespreksleiders en tafelsecretarissen zijn er klaar voor!

In het najaar van 2017 organiseren wijkbewoners samen met professionals in de wijk Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied dialoogtafels.  De wijkbewoners hopen dat in alle 23 buurten die samen de wijk vormen, buurtdialogen gevoerd kunnen worden. Deze dialogen worden begeleid door gespreksleiders en tafelsecretarissen.

Op 25 september jl. kwamen 30 wijkbewoners en professionals die in de buurt actief zijn, in De Amerhorst bijeen voor een training.  Een dialoog, wat is dat? Hoe kun je een gespreksleider zijn van een dialoog? Wat doe je als tafelsecretaris? Het zijn enkele van de vragen waarover de 30 deelnemers met elkaar hebben gesproken en waarmee ze hebben geoefend. Hoewel aan het einde van de bijeenkomst bleek dat nog niet iedereen wist of hij/zij als gespreksleider, tafelsecretaris of  tafelorganisator zal worden, gaf iedereen aan mee te zullen doen aan de buurtdialogen.

De vraag die als leidraad dient voor de buurtdialogen – ‘Wat maakt deze buurt tot uw buurt? Tot onze buurt?’ – werd ook gebruikt tijdens de training. Dat leverde prachtige gesprekken op en belooft dus wat voor de buurtdialogen die in het najaar georganiseerd gaan worden!

Woont u of bent u op een andere wijze dagelijks actief in een van de 23 buurten van het Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied en wilt u meedoen aan een buurtdialoog, meld u dan aan!

Stuur een e-mail naar buurtbestuurzuid@gmail.com en vermeld of u mee wilt doen als gespreksleider, tafelsecretaris, deelnemer en/of als tafelorganisator. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Jan-Rienk Heuving, buurtnetwerker van IndeBuurt033 via jan-rienk.heuving@indebuurt033.nl  of 06-12288628. Stichting Amersfoort in Dialoog  kunt u een bericht via de website sturen (klik hier) of per e-mail:  info@amersfoortindialoog.nl.

Week van Respect 6 t/m 12 november

De week van 6 t/m 12 november is in Amersfoort, net als in veel andere gemeenten, de Week van Respect. In die week gaan jongeren – in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs – met elkaar en met hun begeleiders in gesprek en aan de slag met het onderwerp  ‘respect’. Centraal dit jaar staat de ‘respectzone’, door de organiserende Respect Education Foundation gedefinieerd als  “een omgeving waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt en waar je wordt geaccepteerd om wie je bent.”

Tijdens deze week zullen o.a. burgemeester en wethouders, politiemensen en ambulancebroeders op scholen gastlessen geven; rondom deze lessen zijn scholen en leerlingen & studenten vrij om projecten op te zetten, dialogen met elkaar te voeren en in de lessen aan respect aandacht te besteden.

De coördinatie van de Week van Respect in Amersfoort is in handen van Danny de Graaf van Indebuurt033.  Begin september zal er meer bekend zijn over de activiteiten die in Amersfoort gaan plaatsvinden. Wilt u meedoen?  Heeft u suggesties voor activiteiten of gastsprekers? Neem dan contact op met Danny de Graaf (Danny.deGraaf@indebuurt033.nl).

Week van Respect – Week van de Dialoog

De Week van Respect valt nagenoeg samen met de Week van de Dialoog. Voor de kinderdialoog, waarover u elders op deze website meer kunt lezen, zijn we (binnenkort) in gesprek met scholen over de vraag of zij de kinderdialoog aan de Week van Respect willen koppelen.

Over ‘respect’ zijn veel mooie en belangrijke dialogen te voeren. Wij – Stichting Amersfoort in Dialoog –  agenderen ‘respect’ dan ook als onderwerp voor de dialogen tijdens de Week van de Dialoog.

We gaan, zoals u van ons gewend bent, weer een training voor gespreksleiders organiseren en we zullen tafelorganisatoren ondersteunen in het organiseren van de dialoogtafels, zodat u en anderen met elkaar de dialoog kunnen aangaan. Binnenkort kunt u hier meer over lezen.

Natuurlijk kunt u zich al wel als tafelorganisator aanmelden (klik hier), stuur ons een bericht via onze website (klik hier) of stuur een e-mail (info@amersfoortindialoog.nl) .  U hoeft niet te wachten tot de Week van de Dialoog om een dialoogtafel te organiseren: indien u iedere dag een dialoogtafel wilt organiseren, dan zullen wij dat alleen maar toejuichen!

Buurtdialogen in het Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied

In het najaar van 2017 organiseren wijkbewoners samen met professionals in de wijk Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied dialoogtafels.  De wijkbewoners hopen dat in alle 23 buurten die samen de wijk vormen, buurtdialogen gevoerd kunnen worden.

Buurtgenoten gaan met elkaar de dialoog aan met als leidraad de vraag:  ‘Wat maakt deze buurt tot uw buurt? Tot onze buurt?’. 

Woont u of bent u op een andere wijze dagelijks actief in een van de 23 buurten van het Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied en wilt u meedoen aan een buurtdialoog, dan kunt u zich nu al opgeven!

De buurtdialogen maken duidelijk(er) wat er speelt, leeft en waaraan behoefte is in de verschillende buurten en daarmee de wijk. Dit stelt alle buurt- en wijkbewoners in staat om via ontmoetingen, samenwerking en activiteiten de wijk te verrijken. Wijkbewoners die deelnemen aan Buurtbestuur Amersfoort-Zuid zijn met de uitkomsten van de buurtdialoog nog beter in staat om een advies te geven over wat nodig is voor de wijk en om concrete doelen te formuleren.

De buurtdialogen worden ondersteund door IndeBuurt033 en Stichting Amersfoort in Dialoog.

Stuur een e-mail naar buurtbestuurzuid@gmail.com en vermeld of u mee wilt doen als gespreksleider, tafelsecretaris, deelnemer en/of als tafelorganisator. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Jan-Rienk Heuving, buurtnetwerker van IndeBuurt033 via jan-rienk.heuving@indebuurt033.nl  of 06-12288628. Stichting Amersfoort in Dialoog  kunt u een bericht via de website sturen (klik hier) of per e-mail:  info@amersfoortindialoog.nl.