Buurtdialogen in Amersfoort Zuid: eerste indrukken en uitkomsten

In de wijk Vermeer-, Leusder- Bergkwartier en Bosgebied (Amersfoort Zuid) hebben in februari, maart en april van dit jaar de eerste buurtdialogen plaatsgevonden. In eerdere nieuwsbrieven, bijvoorbeeld die van april, heeft u al meer kunnen lezen over deze buurtdialogen.

Aan negen dialoogtafels in verschillende buurten hebben circa 80 buurtbewoners en mensen die in de buurt werken als gespreksleider, deelnemer, tafelsecretaris en/of als tafelorganisator met elkaar de dialoog gevoerd rondom de vraag ‘Wat maakt deze buurt tot uw buurt? Tot onze buurt?’.

Een aantal indrukken en uitkomsten van deze buurtdialogen zijn opgenomen in een folder, die bij alle mensen in de wijk bezorgd zal worden. Zo is iedereen in Amersfoort Zuid op de hoogte van wat er aan de dialoogtafels is besproken en bieden de indrukken en uitkomsten een prachtig aanknopingspunt om nieuwe dialogen met elkaar te voeren.

Op de wijkwebsite www.amersfoortzuid.info/buurtdialoog kunnen buurtbewoners – en anderen! – meer informatie vinden over de buurtdialogen: de buurtdialogen die geweest zijn en die georganiseerd gaan worden.

Wilt u in uw buurt of wijk een buurtdialoog organiseren? Neem contact met ons op en we gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden! info@amersfoortindialoog.nl