Buurtdialogen in het Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied

In het najaar van 2017 organiseren wijkbewoners samen met professionals in de wijk Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied dialoogtafels.  De wijkbewoners hopen dat in alle 23 buurten die samen de wijk vormen, buurtdialogen gevoerd kunnen worden.

Buurtgenoten gaan met elkaar de dialoog aan met als leidraad de vraag:  ‘Wat maakt deze buurt tot uw buurt? Tot onze buurt?’. 

Woont u of bent u op een andere wijze dagelijks actief in een van de 23 buurten van het Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied en wilt u meedoen aan een buurtdialoog, dan kunt u zich nu al opgeven!

De buurtdialogen maken duidelijk(er) wat er speelt, leeft en waaraan behoefte is in de verschillende buurten en daarmee de wijk. Dit stelt alle buurt- en wijkbewoners in staat om via ontmoetingen, samenwerking en activiteiten de wijk te verrijken. Wijkbewoners die deelnemen aan Buurtbestuur Amersfoort-Zuid zijn met de uitkomsten van de buurtdialoog nog beter in staat om een advies te geven over wat nodig is voor de wijk en om concrete doelen te formuleren.

De buurtdialogen worden ondersteund door IndeBuurt033 en Stichting Amersfoort in Dialoog.

Stuur een e-mail naar buurtbestuurzuid@gmail.com en vermeld of u mee wilt doen als gespreksleider, tafelsecretaris, deelnemer en/of als tafelorganisator. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Jan-Rienk Heuving, buurtnetwerker van IndeBuurt033 via jan-rienk.heuving@indebuurt033.nl  of 06-12288628. Stichting Amersfoort in Dialoog  kunt u een bericht via de website sturen (klik hier) of per e-mail:  info@amersfoortindialoog.nl.