Categorie archief: Amersfoort in Dialoog

Trainingen voor gespreksleiders

Wij organiseren binnenkort weer een aantal trainingen voor gespreksleiders van de (kinder) dialoog. U kunt zich aanmelden door ons een bericht te sturen via onze website (klik hier) of per e-mail (info@amersfoortindialoog.nl).
Vermeld a.u.b. voor welke training u zich wilt aanmelden.

24 oktober – ABC De Laak, Zwartsluiskade 2.
Tijd: 19.00 – 22.00 uur. Soort: Kinderdialoog.

25 oktober -Informatie locatie volgt.
Tijd: 19.00 – 21.30 uur. Soort: Volwassenendialoog.

31 oktober – ABC Nieuwland, Watersteeg 87.
Tijd: 19.00 – 22.00 uur. Soort: Kinderdialoog.

1 november– ABC Kruiskamp-Koppel, Van Galenstraat 30.
Tijd: 19.00 – 22.00 uur. Soort:  Kinderdialoog.

Week van de Dialoog 2017: 6 t/m 12 november

Organiseer een dialoogtafel, wees gespreksleider, ga met anderen in gesprek!

De Week van de Dialoog valt dit jaar nagenoeg samen met de Week van respect, waaraan veel Amersfoortse scholen uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs deelnemen.

Over ‘respect’ zijn veel mooie en belangrijke dialogen te voeren. Wij – Stichting Amersfoort in Dialoog –  agenderen ‘respect’ dan ook als onderwerp voor de dialogen tijdens de Week van de Dialoog: Moet je respect hebben?

Wilt u een dialoogtafel organiseren tijdens de Week van de Dialoog? Meld u aan als tafelorganisator op de website van Amersfoort in Dialoog (klik hier). We hebben een handleiding gemaakt voor het aanmelden als tafelorganisator. Stuur een e-mail naar info@amersfoortindialoog.nl en we sturen u de handleiding toe.

Op 25 oktober organiseren we  ’s avonds een training voor gespreksleiders van de dialoog (begintijd: 19.00 uur). U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar info@amersfoortindialoog.nl

De georganiseerde dialoogtafels worden zichtbaar op onze website: u kunt zich daar ook aanmelden als deelnemer aan een dialoogtafel. Kijk dus regelmatig  op het overzicht van de dialoogtafels en meld u aan: ervaar de kracht van de dialoog!

Kinderdialoog 2017: gespreksleiders gezocht!

In het najaar gaan, net als in eerdere jaren, kinderen uit groep 7 & 8  van basisscholen uit Amersfoort met elkaar de dialoog aan. Verschillende ABC-scholen hebben al aangegeven dat ze dit jaar meedoen: voor een aantal van deze scholen is dat de eerste keer, voor andere scholen is de kinderdialoog inmiddels een vast onderdeel van de schoolactiviteiten.

De kinderdialoog vindt – voornamelijk- plaats in de periode 6 t/m 12 november, tijdens de nationale Week van de Dialoog, die dit jaar samenvalt met de Week van Respect.

Voor de volgende data en tijden zijn we op zoek naar veel gespreksleiders:

Op 7 november, van 11.00 -12.00 uur, heeft ABC De Laak 50 gespreksleiders nodig;

Op 7 november, van 11.00-12.00 uur, heeft ABC Nieuwland 5 gespreksleiders nodig;

Op 10 november, van 10.00-11.00, heeft ABC Kruiskamp-Koppel 15 gespreksleiders nodig

Op 10 november, van 10.00-11.00 zijn 3 gespreksleiders welkom op ABC Kruiskamp-Koppel om 3 dialoogtafels van ouders te begeleiden.

We zijn blij dat ook dit jaar weer vele kinderen de kracht van de dialoog kunnen ervaren. Goede gespreksleiders zijn hierbij erg belangrijk.  Bent u eerder gespreksleider geweest van een kinderdialoog? Of wilt u dit jaar voor het eerst gespreksleider van een kinderdialoog zijn?  Meld u aan!

De trainingen voor gespreksleiders van de kinderdialoog vinden plaats op 3 avonden:

24 oktober, van 19.00-22.00 uur. Locatie: ABC De Laak, Zwartsluiskade 2 Amersfoort

31 oktober, van 19.00-22.00 uur. Locatie: ABC Nieuwland (OBS De Border), Watersteeg 87  Amersfoort

1 november, van 19.00-22.00 uur. Locatie: ABC Kruiskamp-Koppel (De Witte Vlinder), Van Galenstraat 30 Amersfoort

Wie eerder gespreksleider van een dialoog is geweest, weet dat het begeleiden van een dialoog niet vanzelf gaat. Aan het begeleiden van een dialoog is daarom de deelname aan de training voor gespreksleiders verbonden.

Stuur ons een bericht via onze website (klik hier) of stuur een e-mail (info@amersfoortindialoog.nl)

Buurtdialogen in Amersfoort-Zuid: eerste gespreksleiders en tafelsecretarissen zijn er klaar voor!

In het najaar van 2017 organiseren wijkbewoners samen met professionals in de wijk Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied dialoogtafels.  De wijkbewoners hopen dat in alle 23 buurten die samen de wijk vormen, buurtdialogen gevoerd kunnen worden. Deze dialogen worden begeleid door gespreksleiders en tafelsecretarissen.

Op 25 september jl. kwamen 30 wijkbewoners en professionals die in de buurt actief zijn, in De Amerhorst bijeen voor een training.  Een dialoog, wat is dat? Hoe kun je een gespreksleider zijn van een dialoog? Wat doe je als tafelsecretaris? Het zijn enkele van de vragen waarover de 30 deelnemers met elkaar hebben gesproken en waarmee ze hebben geoefend. Hoewel aan het einde van de bijeenkomst bleek dat nog niet iedereen wist of hij/zij als gespreksleider, tafelsecretaris of  tafelorganisator zal worden, gaf iedereen aan mee te zullen doen aan de buurtdialogen.

De vraag die als leidraad dient voor de buurtdialogen – ‘Wat maakt deze buurt tot uw buurt? Tot onze buurt?’ – werd ook gebruikt tijdens de training. Dat leverde prachtige gesprekken op en belooft dus wat voor de buurtdialogen die in het najaar georganiseerd gaan worden!

Woont u of bent u op een andere wijze dagelijks actief in een van de 23 buurten van het Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied en wilt u meedoen aan een buurtdialoog, meld u dan aan!

Stuur een e-mail naar buurtbestuurzuid@gmail.com en vermeld of u mee wilt doen als gespreksleider, tafelsecretaris, deelnemer en/of als tafelorganisator. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Jan-Rienk Heuving, buurtnetwerker van IndeBuurt033 via jan-rienk.heuving@indebuurt033.nl  of 06-12288628. Stichting Amersfoort in Dialoog  kunt u een bericht via de website sturen (klik hier) of per e-mail:  info@amersfoortindialoog.nl.

Week van Respect 6 t/m 12 november

De week van 6 t/m 12 november is in Amersfoort, net als in veel andere gemeenten, de Week van Respect. In die week gaan jongeren – in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs – met elkaar en met hun begeleiders in gesprek en aan de slag met het onderwerp  ‘respect’. Centraal dit jaar staat de ‘respectzone’, door de organiserende Respect Education Foundation gedefinieerd als  “een omgeving waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt en waar je wordt geaccepteerd om wie je bent.”

Tijdens deze week zullen o.a. burgemeester en wethouders, politiemensen en ambulancebroeders op scholen gastlessen geven; rondom deze lessen zijn scholen en leerlingen & studenten vrij om projecten op te zetten, dialogen met elkaar te voeren en in de lessen aan respect aandacht te besteden.

De coördinatie van de Week van Respect in Amersfoort is in handen van Danny de Graaf van Indebuurt033.  Begin september zal er meer bekend zijn over de activiteiten die in Amersfoort gaan plaatsvinden. Wilt u meedoen?  Heeft u suggesties voor activiteiten of gastsprekers? Neem dan contact op met Danny de Graaf (Danny.deGraaf@indebuurt033.nl).

Week van Respect – Week van de Dialoog

De Week van Respect valt nagenoeg samen met de Week van de Dialoog. Voor de kinderdialoog, waarover u elders op deze website meer kunt lezen, zijn we (binnenkort) in gesprek met scholen over de vraag of zij de kinderdialoog aan de Week van Respect willen koppelen.

Over ‘respect’ zijn veel mooie en belangrijke dialogen te voeren. Wij – Stichting Amersfoort in Dialoog –  agenderen ‘respect’ dan ook als onderwerp voor de dialogen tijdens de Week van de Dialoog.

We gaan, zoals u van ons gewend bent, weer een training voor gespreksleiders organiseren en we zullen tafelorganisatoren ondersteunen in het organiseren van de dialoogtafels, zodat u en anderen met elkaar de dialoog kunnen aangaan. Binnenkort kunt u hier meer over lezen.

Natuurlijk kunt u zich al wel als tafelorganisator aanmelden (klik hier), stuur ons een bericht via onze website (klik hier) of stuur een e-mail (info@amersfoortindialoog.nl) .  U hoeft niet te wachten tot de Week van de Dialoog om een dialoogtafel te organiseren: indien u iedere dag een dialoogtafel wilt organiseren, dan zullen wij dat alleen maar toejuichen!

Buurtdialogen in het Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied

In het najaar van 2017 organiseren wijkbewoners samen met professionals in de wijk Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied dialoogtafels.  De wijkbewoners hopen dat in alle 23 buurten die samen de wijk vormen, buurtdialogen gevoerd kunnen worden.

Buurtgenoten gaan met elkaar de dialoog aan met als leidraad de vraag:  ‘Wat maakt deze buurt tot uw buurt? Tot onze buurt?’. 

Woont u of bent u op een andere wijze dagelijks actief in een van de 23 buurten van het Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied en wilt u meedoen aan een buurtdialoog, dan kunt u zich nu al opgeven!

De buurtdialogen maken duidelijk(er) wat er speelt, leeft en waaraan behoefte is in de verschillende buurten en daarmee de wijk. Dit stelt alle buurt- en wijkbewoners in staat om via ontmoetingen, samenwerking en activiteiten de wijk te verrijken. Wijkbewoners die deelnemen aan Buurtbestuur Amersfoort-Zuid zijn met de uitkomsten van de buurtdialoog nog beter in staat om een advies te geven over wat nodig is voor de wijk en om concrete doelen te formuleren.

De buurtdialogen worden ondersteund door IndeBuurt033 en Stichting Amersfoort in Dialoog.

Stuur een e-mail naar buurtbestuurzuid@gmail.com en vermeld of u mee wilt doen als gespreksleider, tafelsecretaris, deelnemer en/of als tafelorganisator. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Jan-Rienk Heuving, buurtnetwerker van IndeBuurt033 via jan-rienk.heuving@indebuurt033.nl  of 06-12288628. Stichting Amersfoort in Dialoog  kunt u een bericht via de website sturen (klik hier) of per e-mail:  info@amersfoortindialoog.nl.

Twee mogelijkheden om met elkaar de dialoog te voeren: dialoogtafels op 29 juni en 11 juli.

Op 29 juni en op 11 juli a.s. hebt u de mogelijkheid om met anderen een dialoog te voeren. Op beide data wordt er één dialoogtafel georganiseerd. Een prachtige gelegenheid om anderen te ontmoeten en met elkaar een goed gesprek te voeren.

Voor beide tafels wordt er ook een gespreksleider gezocht. Voor wie eerder de training voor gespreksleiders heeft gevolgd en al eerder gespreksleider is geweest, is dit een mooie gelegenheid om extra ervaring op te doen!

De dialoog op 29 juni heeft als leidraad de vraag: ‘Waar kom je vandaan, wat houdt je hier?’

De dialoog op 11 juli gaat over de vraag: ‘Wat maakt dat je je ergens thuis voelt?’

U kunt zich aanmelden als deelnemer of als gespreksleider via de website van Stichting Amersfoort in Dialoog: http://amersfoortindialoog.nl/agenda/

Iedere dag is een dag voor een dialoog!

Zou de wereld er anders uitzien als er heel veel dialogen gevoerd worden? Wij denken van wel. Een dialoog gaat immers niet om ‘winnen’ of ‘gelijk krijgen’, maar om elkaar en jezelf te begrijpen en ruimte te geven.

Samen met tafelorganisatoren, gespreksleiders, deelnemers en partner-organisaties heeft Stichting Amersfoort in Dialoog in de afgelopen jaren op enkele momenten in het jaar dialogen tot stand gebracht, bijvoorbeeld in de Week van de Dialoog en tijdens de Stadsontmoeting. 

Ongetwijfeld voert u ook op andere momenten de dialoog of begeleidt u een dialoog. Zou het niet mooi zijn als we met elkaar (nog) vaker de dialoog voeren?

Stichting Amersfoort in Dialoog organiseert daarom in ieder geval iedere maand een dialoogtafel. Bekijk regelmatig de agenda op de website www.amersfoortindialoog.nl of volg de aankondigingen via Twitter en Facebook.

Wilt u zelf ook een tafel organiseren? Stuur een bericht aan info@amersfoortindialoog.nl en we sturen u een handleiding en handreiking voor het organiseren van een dialoogtafel toe!

Stadsontmoeting Amersfoort

In de week van 22 maart a.s. organiseert het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies in samenwerking met Stichting Amersfoort in Dialoog een nieuwe Stadsontmoeting.

Tijdens de aanstaande Stadsontmoeting kunt u aan verschillende tafels de dialoog met elkaar voeren over de vraag ‘Geduld of ongeduld; waarmee bereik je iets?’

Paul van der Harst, voorzitter van het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies motiveert de keuze voor deze vraag met de woorden:“De migratie, het milieu, de werkloosheid onder jongeren, de samenwerking in Europa, grote vragen die om snelle actie vragen. Je zou willen dat problemen met een handomdraai op te lossen zijn. Maar meestal wordt je geduld op de proef gesteld. Het stellen van een vraag is makkelijker dan het vinden van een antwoord. Zeker in een samenleving waar heel veel meningen strijden om gehoord te worden. Dan moet je geduld oefenen. Maar wil ik dat wel? En als ik geduld heb: verandert er dan ooit wat?”

Via de website www.amersfoortindialoog.nl
kunt u zich inschrijven als deelnemer of als tafelorganisator. U kunt zich ook opgeven als gespreksleider.

Training gespreksleiders
Voor gespreksleiders van deze Stadsontmoeting organiseert Stichting Amersfoort in Dialoog een training op 8 maart a.s. van 18.30- 21.30 uur.

Locatie: De Groene Stee, Wiekslag 92, 3815 GS Amersfoort

Het programma voor deze avond is:
18.30 uur  Inloop met koffie/thee en koek en kennismaking
19.00 uur  Uitleg over het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwing en Religies en Stichting Amersfoort in Dialoog en de Stadsontmoeting.
Wat is de dialoog wel? En wat is de dialoog niet?
Inhoudelijke informatie over het thema. Duidelijkheid over de rol van de gespreksleider.
20.00 uur  Oefening in gespreksvoering en oefenen met het thema.
21.00 uur  Evaluatie & vragen. Praktische zaken
21.30 uur  Afronding

U kunt zich opgeven voor de training door het contactformulier op www.amersfoortindialoog.nl in te vullen of door een e-mail te sturen naar info@amersfoortindialoog.nl.

 

Roelof: Vermenging van culturen, dat is dialoog!

Wie: Roelof Zwaagstra, 40,  actief voor Amersfoort in Dialoog werd geïnterviewd door Nederland in Dialoog

Niet de tegenstellingen belicht, maar de overeenkomsten
“Ik ben iemand die zoveel mogelijk verschillende
dingen wil doen. In mijn gezin, roelofmet andere mensen, in mijn werk als bidmanager, bij de samenwerking in Amersfoort in Dialoog. Wat mij verder kenmerkt: ik ga graag in op dingen die op mijn pad komen, humor, enthousiasme, concreet aan de slag, puur, generalistisch, verbindingen maken.

Ik kwam twee jaar geleden een bestuurslid van Amersfoort in Dialoog tegen tijdens een project, en zij vroeg mij of ik actief wilde worden bij de stichting. Op dat moment stond ik daar niet echt voor open. Later ben ik erover na gaan denken. Ik wilde iets doen in en voor Amersfoort en de dialoog sprak mij aan. Het klinkt misschien gek maar een dialoog heeft voor mij meer waarde dan bijvoorbeeld een politieke discussie, omdat het niet de tegenstellingen belicht, maar de overeenkomsten.”

Vermenging van culturen
Vorig jaar, zaterdag 14 november, had ik een dialoog. Dit was de dag nadat ik de hele nacht voor de TV had gezeten vanwege de aanslagen in Parijs. Nog voor de dialoog goed en wel begon, begon ik erover dat ik nog helemaal bezig was met Parijs. Toevallig zat er iemand aan tafel die net terug was en vlakbij dat voetbalstadion logeerde bij vrienden. Tevens waren er ook een aantal Syriërs aangeschoven aan tafel. En laat het thema die middag zijn ‘Geluk. Wat betekent dat voor jou?” Hoe mooi is dat?! Meteen ging het erover wie belangrijk voor je zijn als er een dreigende situatie is. Een ieder aan tafel gaf aan dat het gaat om de mensen die heel dichtbij je staan, vooral het gezin. Er was een openheid in het gesprek. Het ging over verdeelde families, momenten van vroeger. Het was zo’n mooi, warm, geweldig gesprek, waar ik nog kippenvel van krijg. Na de dialoog liepen we met zijn allen naar buiten, en toevallig was de intocht van Sinterklaas gaande. Toen hebben we met zijn allen naar de Sint staan kijken. Vermenging van culturen zonder discussie. Dát is voor mij de dialoog”.

 Elkaar leren kennen
“Ik wens heel veel andere mensen ook toe dit mee te maken. Mijn droom is dat we elkaar zoveel mogelijk leren kennen, nog meer inzicht krijgen in andere mensen en culturen, en dat daardoor een nieuwe cultuur ontstaat. Je hoeft het niet met alles eens te zijn. Als al die 150.000 mensen van Amersfoort met al hun verschillende achtergronden elkaar al zouden leren kennen!”

Website bijwerken
“Met de stichting Amersfoort in Dialoog gaan we concreet toewerken naar samenwerken met andere stichtingen en organisaties vanuit diverse culturen. En zelf ga ik vandaag weer aan de slag, kijken of alle tafels een gespreksleider hebben en de website bijwerken.”