Categorie archief: Geen categorie

Rabobank Clubkas Campagne

Bent u lid van de Rabobank Amersfoort-Eemland?  Breng dan uw stem uit op Stichting Amersfoort in Dialoog tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!

Stichting Amersfoort in Dialoog doet, net als in 2017, mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Met de bijdrage  uit de Rabobank Clubkas kunnen we meer bekendheid geven aan de kracht van de dialoog en aan een nieuwe dialoog, de ‘spanning zoeken en bruggen bouwen’-dialoog. Deze dialoog  hebben we op 15 februari gehanteerd hebben in een dialoog over mensenrechten.

Van 22 mei tot en met 11 juni 2018 kunnen leden van Rabobank Amersfoort Eemland hun stem uitbrengen op hun favoriete club via www.rabobank.nl/amersfoorteemland. Als alle stemmen zijn uitgebracht, wordt het totaal te verdelen bedrag gedeeld door het aantal stemmen en wordt de waarde per stem duidelijk. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de bijdrage voor een club. Bent u  lid van Rabobank Amersfoort Eemland? Breng dan uw stem uit op  Stichting Amersfoort in Dialoog! Heeft u vorig jaar op ons  gestemd? Hartelijk dank! We hopen dat u dat dit jaar ook weer wilt doen.

Medewerk(st)ers van Zorggroep Charim volgen training tot interne dialooggespreksleider

Op 30 oktober jl. hebben 17 medewerk(st)ers van Zorggroep Charim een training voor gespreksleiders van de dialoog gevolgd.

Nieuwe medewerk(st)ers van deze zorggroep met locaties in Zeist, Veenendaal, Amerongen en Rhenen volgen een intern opleidingsprogramma ‘U woont nu hier’.  Dit e-learningpogramma bestaat uit 7 modules en is gericht op het verbeteren van zorg bij de cliënt gericht op dementie. Maar ook het verbeteren van zorg voor andere cliënten wordt op deze wijze gestimuleerd.

Na iedere module gaan medewerk(st)ers met elkaar in gesprek hierover. Als gespreksvorm heeft Zorggroep Charim de dialoog gekozen, o.a. omdat de dialoog erop gericht is de persoonlijke ervaringen met elkaar te delen en te onderzoeken. Deze dialoog wordt begeleid door interne gespreksleiders. Deze gespreksleiders zijn medewerk(st)ers die al langere tijd binnen Zorggroep Charim werkzaam zijn. Zorggroep Charim heeft de ambitie om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen, dromen en verlangens van de cliënten.

Team Zorggroep Charim

Op uitnodiging van en in overleg met Miranda Konings en Marja van Rossenberg van Zorggroep Charim hebben we met z’n drieën  – 1 trainer en 2 co-trainers/observators –  met veel plezier deze training verzorgd. Het is en blijft altijd een bijzondere ervaring om met mensen het over de dialoog te hebben en deze te voeren. Tijdens de training is geoefend met het onderwerp ‘dementie’ (de eerste module uit het e-learningprogramma) en dat leidde tot prachtige gesprekken en inzichten, ook over de rol van de gespreksleider.

De medewerk(st)ers van Zorggroep Charim vonden de training van 2,5 uur “Helder, met duidelijke uitleg; pittig qua stof; heeft zaken weer opgefrist; en ook: “nu weet ik goed wat er van mij verwacht wordt en wat mijn rol is”, aldus Miranda Konings.

Samenwerken voor de dialoog

De Week van de Dialoog viel dit jaar samen met de Week van Respect. Al in een vroeg stadium hebben Danny de Graaf, netwerkregisseur Diversiteit van Indebuurt033 en de projectmanager van de Week van Respect, en Stichting Amersfoort in Dialoog besloten om samen te werken waar mogelijk tijdens de Week van de Respect (6 t/m 12 november jl.).  Dit betekende dat voor de kinder-, jongeren- en volwassenendialogen aansluiting werd gezocht bij het thema van de Week van Respect. Ook werd in de communicatie naar elkaar verwezen en werden contacten, ervaringen en ideeën met elkaar gedeeld. Medewerk(st)ers van Indebuurt033 zijn gespreksleiders geweest van de kinderdialoog. Ook kwam uit de gesprekken tussen Danny en de School voor Welzijn van MBO Amersfoort het idee naar voren om dialoogtafels te organiseren en de gespreksleiders  daarvan een training door Stichting Amersfoort in Dialoog  te laten verzorgen. Maar bovenal het gezamenlijke enthousiasme van de Gemeente Amersfoort, Indebuurt033, Stichting Amersfoort in Dialoog en alle andere betrokken bij de Week van Respect om mensen met elkaar te laten praten over en te werken aan wederzijds respect en daarvoor samen te werken heeft geleid tot een prachtige Week van Respect.  

Lees hier de ervaringen van Danny de Graaf over de Week van Respect.

Stichting Amersfoort in Dialoog werkt graag samen met andere mensen en organisaties om zoveel mogelijk mensen de kracht van de dialoog te laten  ervaren. Zo werken we al jaren plezierig samen met de ABC-Scholen in Amersfoort in het kader van de kinderdialoog. Ook werken we samen met het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies in de Stadsontmoeting. Samen met het buurtbestuur, actieve wijkbewoners van & mensen die werken in het Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied werken we aan buurtdialogen die begin 2018 zullen plaatsvinden.

Wilt u ook met Stichting Amersfoort in Dialoog samenwerken?  Stuur ons een bericht via de website (klik hier) of per e-mail:  info@amersfoortindialoog.nl.