Categorie archief: Samenwerkingspartners

Buurtdialogen in het Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied

In het najaar van 2017 organiseren wijkbewoners samen met professionals in de wijk Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied dialoogtafels.  De wijkbewoners hopen dat in alle 23 buurten die samen de wijk vormen, buurtdialogen gevoerd kunnen worden.

Buurtgenoten gaan met elkaar de dialoog aan met als leidraad de vraag:  ‘Wat maakt deze buurt tot uw buurt? Tot onze buurt?’. 

Woont u of bent u op een andere wijze dagelijks actief in een van de 23 buurten van het Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied en wilt u meedoen aan een buurtdialoog, dan kunt u zich nu al opgeven!

De buurtdialogen maken duidelijk(er) wat er speelt, leeft en waaraan behoefte is in de verschillende buurten en daarmee de wijk. Dit stelt alle buurt- en wijkbewoners in staat om via ontmoetingen, samenwerking en activiteiten de wijk te verrijken. Wijkbewoners die deelnemen aan Buurtbestuur Amersfoort-Zuid zijn met de uitkomsten van de buurtdialoog nog beter in staat om een advies te geven over wat nodig is voor de wijk en om concrete doelen te formuleren.

De buurtdialogen worden ondersteund door IndeBuurt033 en Stichting Amersfoort in Dialoog.

Stuur een e-mail naar buurtbestuurzuid@gmail.com en vermeld of u mee wilt doen als gespreksleider, tafelsecretaris, deelnemer en/of als tafelorganisator. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Jan-Rienk Heuving, buurtnetwerker van IndeBuurt033 via jan-rienk.heuving@indebuurt033.nl  of 06-12288628. Stichting Amersfoort in Dialoog  kunt u een bericht via de website sturen (klik hier) of per e-mail:  info@amersfoortindialoog.nl.

2 juli: Struinen in de Tuinen

Amersfoort mag zich gaan opmaken voor de zesde editie van Struinen in de Tuinen! Op 2 juli 2017 wordt de hele stad weer in vervoering gebracht met optredens van podiumkunstenaars in verschillende tuinen door de hele stad.

De doelstelling achter Struinen in de Tuinen is de sociale cohesie in de wijken van Amersfoort te bevorderen door ontmoeting en actieve betrokkenheid van bewoners te stimuleren. Dit geldt ook voor nieuwe en tijdelijke bewoners.
Struinen in de Tuinen is hét tuinenfestival waarbij tuinen in Amersfoort worden omgetoverd tot een tijdelijk podium met een wel zeer intiem karakter. Iedereen kan genieten van diverse optredens van lokale talenten, van singer-songwriters tot theatermakers en tot koren. Elke artiest speelt drie keer een optreden van 30 minuten en alle optredens zijn gratis te bezoeken.

Struinen in de Tuinen is (ook) hét moment voor statushouders om op een laagdrempelige manier kennis te maken met buurtbewoners. Struinen in de Tuinen roept vrijwilligers op om statushouders aan de hand te nemen en te komen Struinen. Beleef samen het karakter van Amersfoort, de gastvrijheid van de bewoners en ontmoet talentvolle lokale muzikanten als bezoeker.

Voor meer informatie: www.struinenindetuinen.nl

De wijk Vermeer, Berg, Bosgebied en Leusderkwartier (VBBL-Zuid) in Dialoog

De kunst van het samen denken en samen werken.
De wijk Vermeer, Berg, Bosgebied en Leusderkwartier (VBBL-Zuid)  in Dialoog.

En daar zaten we dan, bij 30 graden, gelukkig wel in de schaduw, in gesprek met elkaar over hoe de dialoog onze wijk zou kunnen verrijken. We dat zijn: Seger Zegers, Astrid van Ekeren, beiden van Amersfoort in Dialoog, Jan-Rienk Heuving buurtnetwerker van onze wijk voor IndeBuurt033 en Marie-Louise Hehenkamp wijkinwoonster. Onze droom: de 23 diverse buurten in onze wijk beter leren kennen, horen waar wensen, behoeften en noden bestaan, de onderlinge betrokkenheid in onze wijk zichtbaar maken en daar waar nodig versterken door middel van met elkaar inspirerende activiteiten op te pakken en deze vol verve en met plezier vorm en inhoud te geven. Dat is nogal niet wat, een ferme doelstelling. We weten dat dit een continu proces zal zijn, voortdurend in beweging, soms snel vooruitgang boekend, soms langzaam en misschien af en toe stilstaan. Hoe het zal gaan lopen? Dat weten we nog niet. Daarover willen we in alle buurten met inwoners van de buurten in gesprek, in dialoog. Elkaar ontmoeten, leren kennen, lachen met elkaar, mopperen over wat niet loopt, maar vooral de mooie dingen zien die wel lopen en daarvan samen genieten. Om dit te realiseren, hebben we u nodig. De inwoners van onze wijk. Inwoners die willen meepraten, denken en doen. Daar hebben wij het over gehad vanmiddag. Serieus, puffend, toch wel aardig wat werk, maar vooral genietend van eenieders drive, betrokkenheid en enthousiasme. Ons eerste doel: 19 juni een datum vaststellen voor een training over het aangaan van de dialoog, aansluitend inwoners zoeken die samen met ons de training in september gaan volgen en direct daarop de energie die dan aanwezig is, omzetten in het in koppels in oktober organiseren van dialoogtafels in de buurten van onze wijk. Wordt vervolgd.

VPRO Tegenlicht lokale Meetup Amersfoort 13 maart ‘Onze toekomst’

tegenlichtOp 13 maart vindt er een bijzondere Tegenlicht Meetup Amersfoort plaats in De Nieuwe Stad in Amersfoort. In het licht van de verkiezingen op 15 maart kan men met elkaar het gesprek aangaan over o.a. samenleven, democratie, duurzaamheid, de verhouding tussen burgers en politiek.

U bent vanaf 17.30 uur van harte welkom in De Nieuwe Stad. Na het (opnieuw) zien van de Tegenlicht-uitzendingen ‘Uitdagers van de democratie’ (op televisie uitgezonden op 5 februari jl.) en de ‘Wij-samenleving’ (uitzending op 12 maart a.s.) zullen drie sprekers om 20.00 uur een onderwerp belichten dat zij van belang achten voor ‘onze toekomst’

Vanaf 20.30 uur heeft u de mogelijkheid om met elkaar een goed gesprek te voeren over samenleven, duurzaamheid, democratie, enz., ofwel over ‘onze toekomst’.

Voor meer informatie:

https://www.facebook.com/tegenlicht.meetup.amersfoort/

http://stadslab033.nl/evenementen/tegenlicht-meetup-033-onze-toekomst/.

Ook in de Week van de Dialoog

In de Week van de Dialoog, van 7 t/m 12 november, vinden behalve de door Amersfoort in Dialoog georganiseerde dialoogtafels, ook andere activiteiten plaats.

Een aantal activiteiten vindt plaats onder de vlag van Tegenlicht Meetup. In de lokale kranten heeft u daarover kunnen lezen. VPRO Tegenlicht MeetUp worden inmiddels alweer 3 jaar elke week georganiseerd. Met bewoners uit de stad wordt dan de verdieping gezocht op de documentaires van de VPRO.

De Tegelicht Meetups zijn bijeenkomsten die georganiseerd zijn door Permanent Bèta vinden wekelijks plaats bij Stadslab033 in de Nieuwe Stad. Onlangs hebben zich, naast Permanent Beta en Stadslab033, ook Bibliotheek Eemland, Bewust Amersfoort en Peer! als medeorganisatoren aangesloten

Tegenlicht Meetup en Amersfoort in Dialoog delen met elkaar dat het belangrijk is om met elkaar een goed gesprek te voeren, een dialoog, dat kan gaan over verschillende thema’s. Een goed gesprek met elkaar draagt bij aan een beter wederzijds begrip en maakt het mogelijk andere mensen met andere inzichten en ideeën te ontmoeten.

Van 7 t/m 12 november vinden de volgende Tegenlicht Meetups plaats:

10 november: Sociaal ondernemen: het hart van de stad.                                                                                                          Voor meer informatie en aanmelden: https://www.facebook.com/events/1820850724797370/

Manifestatie Welkom Hier Amersfoort op zaterdag 12 november

logo-amersfoort-geeft-thuis-len-munnik_kleinManifestatie Welkom Hier Amersfoort op zaterdag 12 november

Op zaterdag 12 november vindt in de Bergkerk de manifestatie Welkom Hier Amersfoort plaats: dé plek om met landelijke en Amersfoortse organisaties, vrijwilligers en vluchtelingen te spreken over de vestiging van vluchtelingen in Nederland.  Ben je actief, wil je dat worden of heb je andere vragen: meld je aan voor één van onze workshops of loop tussen 13.00 en 17.00 uur binnen voor een inspirerend programma!

Kijk voor meer informatie op:

Aanmelden kan via  de website: www.welkomhier.nl/edities/amersfoort