Historie

In 2007, is de Dag van de Dialoog met behulp van subsidie van de gemeente Amersfoort in Amersfoort van start gegaan. De organisatie lag bij Stichting Welzin Amersfoort.

Door inzet van betrokken Amersfoorters raakte de Dag van de dialoog steeds bekender bij niet alleen bewoners, maar ook bij ondernemers, ZZP-ers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De dialoog kreeg een steeds breder draagvlak in de stad.

Eind 2012 is Welzin Amersfoort gestopt met de organisatie van de Dag van de Dialoog. Een groep mensen, betrokken bij de stad en bij de dialoog, besloot om Amersfoort in Dialoog te continueren. Zo werd Stichting Amersfoort in Dialoog  opgericht in 2013. De stichting heeft het werk voortgezet dat in voorgaande jaren was verricht.

De belangrijkste activiteit in 2013 was de training voor gespreksleiders, de organisatie van de Dag van de Dialoog en de afsluitende Stadsontmoeting in november. In 2014 werden daar verschillende activiteiten aan toegevoegd waaronder het betrekken van meer deelnemers bij de Dag van de Dialoog en de Stadsontmoeting en de samenwerking met verschillende partners en andere betrokkenen werden verder geïntensiveerd. In september 2014 heeft met hen een inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden. In 2015 werd de Dag van de Dialoog in november georganiseerd in twee dagen, de vrijdag en zaterdag. Het organiseren van een dialoog op de zaterdag waarop ook nog eens de intocht van Sinterklaas plaats vond was achteraf gezien geen juiste beslissing. De Stadsontmoeting als slotevenement werd niet meer georganiseerd aangezien de opkomst zowel in 2013 en 2014 niet groot was en weinig toegevoegde waarde leverde. Een succes dat jaar was de Kinderdialoog.

De training werd in 2013 t/m 2015 door René Bullinga verricht. Renske Rietmeijer gaf ondersteuning bij de training bij de Kinderdialogen.

In 2014 en 2015 heeft een wisseling plaatsgevonden onder de bestuursleden. In 2016 zjjn vier nieuwe bestuursleden toegetreden.