Humanistisch café 15 februari 2018: mensenrechtendialoog

Op 15 februari a.s. organiseert het Humanistisch Verbond Eemland het Humanistisch Café in Stadslab033.

Het Humanistisch Café staat geheel in het teken van een mensenrechtendialoog. Voor deze dialoog werkt het Humanistisch Verbond Eemland (klik hier voor meer informatie) samen met Stichting Amersfoort in Dialoog. We laten ons inspireren door het materiaal dat door Amnesty International is ontwikkeld.

We beginnen om 19.00 uur met een korte inleiding over de mensenrechten en over de dialoog. Daarna gaat u met circa 6 anderen aan een tafel in dialoog over mensenrechten, onder begeleiding van een gespreksleider.

Over mensenrechten heeft u, net als anderen, ongetwijfeld een mening. En de meningen kunnen zeer verschillend zijn en ook tegenover elkaar staan.  Essentieel in de dialoog is dat men  elkaar niet probeert te overtuigen van het eigen gelijk, maar juist ruimte voor elkaar maakt: een dialoog is een plaats waar ruimte is voor verschillende zienswijzen, voor werkelijk nieuwe gezichtspunten en voor gevoelens en behoeften. Een plaats ook voor het onderzoeken van aannames en overtuigingen, met als inzet tegenstellingen te overbruggen dan toch in ieder geval hanteerbaar en leefbaar te maken.

Aansluitend wordt met elkaar gedeeld wat de ervaringen zijn van deze avond. Het Humanistisch Café eindigt om 22.00 uur.

Stadslab033, Oude Fabriekstraat 7, 3812 NR Amersfoort

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar het Humanistisch Verbond Eemland: humanistischverbondeemland@gmail.com of naar Stichting Amersfoort in Dialoog: info@amersfoortindialoog.nl.

Aanmelden wordt op prijs gesteld: u kunt daarvoor een e-mail sturen naar Stichting Amersfoort in Dialoog.

 

N.B: ook een dialoog organiseren? We helpen u graag! Mail uw idee naar info@amersfoortindialoog.nl of gebruik het contactformulier op de website.