Iedere dag is een dag voor een dialoog!

Zou de wereld er anders uitzien als er heel veel dialogen gevoerd worden? Wij denken van wel. Een dialoog gaat immers niet om ‘winnen’ of ‘gelijk krijgen’, maar om elkaar en jezelf te begrijpen en ruimte te geven.

Samen met tafelorganisatoren, gespreksleiders, deelnemers en partner-organisaties heeft Stichting Amersfoort in Dialoog in de afgelopen jaren op enkele momenten in het jaar dialogen tot stand gebracht, bijvoorbeeld in de Week van de Dialoog en tijdens de Stadsontmoeting. 

Ongetwijfeld voert u ook op andere momenten de dialoog of begeleidt u een dialoog. Zou het niet mooi zijn als we met elkaar (nog) vaker de dialoog voeren?

Stichting Amersfoort in Dialoog organiseert daarom in ieder geval iedere maand een dialoogtafel. Bekijk regelmatig de agenda op de website www.amersfoortindialoog.nl of volg de aankondigingen via Twitter en Facebook.

Wilt u zelf ook een tafel organiseren? Stuur een bericht aan info@amersfoortindialoog.nl en we sturen u een handleiding en handreiking voor het organiseren van een dialoogtafel toe!