Medewerk(st)ers van Zorggroep Charim volgen training tot interne dialooggespreksleider

Op 30 oktober jl. hebben 17 medewerk(st)ers van Zorggroep Charim een training voor gespreksleiders van de dialoog gevolgd.

Nieuwe medewerk(st)ers van deze zorggroep met locaties in Zeist, Veenendaal, Amerongen en Rhenen volgen een intern opleidingsprogramma ‘U woont nu hier’.  Dit e-learningpogramma bestaat uit 7 modules en is gericht op het verbeteren van zorg bij de cliënt gericht op dementie. Maar ook het verbeteren van zorg voor andere cliënten wordt op deze wijze gestimuleerd.

Na iedere module gaan medewerk(st)ers met elkaar in gesprek hierover. Als gespreksvorm heeft Zorggroep Charim de dialoog gekozen, o.a. omdat de dialoog erop gericht is de persoonlijke ervaringen met elkaar te delen en te onderzoeken. Deze dialoog wordt begeleid door interne gespreksleiders. Deze gespreksleiders zijn medewerk(st)ers die al langere tijd binnen Zorggroep Charim werkzaam zijn. Zorggroep Charim heeft de ambitie om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen, dromen en verlangens van de cliënten.

Team Zorggroep Charim

Op uitnodiging van en in overleg met Miranda Konings en Marja van Rossenberg van Zorggroep Charim hebben we met z’n drieën  – 1 trainer en 2 co-trainers/observators –  met veel plezier deze training verzorgd. Het is en blijft altijd een bijzondere ervaring om met mensen het over de dialoog te hebben en deze te voeren. Tijdens de training is geoefend met het onderwerp ‘dementie’ (de eerste module uit het e-learningprogramma) en dat leidde tot prachtige gesprekken en inzichten, ook over de rol van de gespreksleider.

De medewerk(st)ers van Zorggroep Charim vonden de training van 2,5 uur “Helder, met duidelijke uitleg; pittig qua stof; heeft zaken weer opgefrist; en ook: “nu weet ik goed wat er van mij verwacht wordt en wat mijn rol is”, aldus Miranda Konings.