Mensenrechtendialoog nieuwe dialoog vorm

Er zijn verschillende dialoogtypen. Twee daarvan, de praktische en de filosofische dialoog, hebben we de afgelopen jaren in Amersfoort als leidraad gebruikt voor de vele dialogen die in de stad zijn gevoerd.

De nadruk in deze dialoogtypen ligt op het maken van ruimte voor elkaar; men probeert elkaar niet te overtuigen van het eigen gelijk of van een mening. Dat uitgangspunt heeft tot vele prachtige gesprekken en ontmoetingen geleid.
Kun je ook een dialoog voeren als er over een onderwerp hele sterke meningen bestaan, waarbij verschillende meningen ook elkaars tegenpolen zijn? Met die vraag zijn we aan de slag gegaan. De uitnodiging van het Humanistisch Verbond Eemland was een prachtige gelegenheid om die vraag rondom een onderwerp waarover zeer uiteenlopend gedacht kan worden – mensenrechten – te onderzoeken en te beantwoorden.  Tijdens het Humanistisch Café van 15 februari jl. (zie het artikel daarover in deze nieuwsbrief) bleek dat we over de vrijheid van meningsvorming en –uiting een dialoog kunnen voeren.
Uitgangspunt voor dit nieuwe dialoogtype, dat we voorlopig benoemen als ‘spanning zoeken en bruggen bouwen’, is dat iedereen onderzoekt en duidelijk maakt wat er voor hem of haar rondom een bepaald onderwerp op het spel staat en waarom. Als iemand ergens een duidelijke en uitgesproken mening over heeft, dan is dat vaak omdat er iets voor die persoon op het spel staat, iets dat voor hem of haar erg belangrijk is. Elkaar overtuigen helpt dan vaak niet, maar begrijpen wat er voor iedereen op het spel staat, maakt het voor iedereen aan de dialoogtafel mogelijk de spanningen in de eigen en andere opvattingen te onderkennen en wellicht te overbruggen.

Op 15 februari hebben we een dialoog gevoerd over de vrijheid van meningsvorming en –uiting. Dit is artikel 19 uit de Verklaring van de Mens. Over alle andere mensenrechten (lees hier de korte versie, gemaakt door Amnesty International) kunnen ook dialogen gevoerd worden. Er zijn meer ‘spannende’ onderwerpen waarover deze dialoog gevoerd zou kunnen (en moeten?) worden.

Wilt u meer weten over dit dialoogtype? Wilt u een dergelijke dialoog organiseren en/of met ons samenwerken? Laat het ons weten: we gaan graag met u in gesprek!