Missie, visie en aanbod

Missie
Stichting Amersfoort in Dialoog heeft als wens en doel om mensen elkaar te laten ontmoeten en met elkaar te verbinden. Dit doen we om een bijdrage te leveren aan de samenleving in Amersfoort. Daarvoor gebruiken we de dialoog als middel.

Visie
Stichting Amersfoort in Dialoog vindt het belangrijk dat iedereen die woont, studeert en/of werkt in Amersfoort in de gelegenheid wordt gesteld om anderen te ontmoeten. Wij zijn van mening dat ontmoeten van en in gesprek gaan met anderen een verrijking van het leven in onze stad bevordert. De dialoog vinden wij juist in de huidige tijd waarin wij leven waarin veel gebeurt daarvoor een uitstekend middel: open, onbevangen, onbevooroordeeld met anderen in Amersfoort in gesprek gaan over thema’s die allen kunnen boeien; je laten verrassen door ideeën die je wellicht nog niet gehoord hebt; luisteren naar mensen die met andere perspectieven in de maatschappij staan en misschien een andere kijk op thema’s en maatschappij hebben. Stichting AiD denkt dat dit alles waardevol en inspirerend is. Wij hopen op deze wijze een wezenlijke bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in onze stad. Dat is in het algemeen belang van Amersfoort. Die ontmoetingen willen wij mogelijk maken al dan niet in samenwerking met andere organisaties.

Aanbod
Iedereen in Amersfoort – individueel en in groepsverband, van jong tot oud, in private en publieke ruimte – moet kennis kunnen hebben van de mogelijkheden die de dialoog biedt en deze mogelijkheden kunnen ervaren. We dragen uit wat de dialoog is, we organiseren/ondersteunen/faciliteren dialogen, uit eigen naam, in samenwerking met anderen en op uitnodiging van anderen. We trainen en bieden beginnende en gevorderde gespreksleiders, evenals gastdocenten. We ondersteunen tafelorganisatoren. We bieden inhoudelijke ondersteuning voor de dialogen. We werken met iedereen samen die door de dialoog – letterlijk of figuurlijk – helpt Amersfoort mooier te maken. En, hoewel we zoveel mogelijk mensen de mogelijkheden van de dialoog willen laten ervaren en doorgeven, stellen we kwaliteit boven kwantiteit.

Wilt u meer weten over de dialoog? Wilt u aan een dialoog meedoen? Wilt u een dialoog organiseren en wilt u daarbij hulp? Wilt u getraind worden? Wilt u met ons samenwerken? Graag gaan wij met u in gesprek: uw vraag ontvangen wij graag via ons contactformulier