Ook in de Week van de Dialoog

In de Week van de Dialoog, van 7 t/m 12 november, vinden behalve de door Amersfoort in Dialoog georganiseerde dialoogtafels, ook andere activiteiten plaats.

Een aantal activiteiten vindt plaats onder de vlag van Tegenlicht Meetup. In de lokale kranten heeft u daarover kunnen lezen. VPRO Tegenlicht MeetUp worden inmiddels alweer 3 jaar elke week georganiseerd. Met bewoners uit de stad wordt dan de verdieping gezocht op de documentaires van de VPRO.

De Tegelicht Meetups zijn bijeenkomsten die georganiseerd zijn door Permanent Bèta vinden wekelijks plaats bij Stadslab033 in de Nieuwe Stad. Onlangs hebben zich, naast Permanent Beta en Stadslab033, ook Bibliotheek Eemland, Bewust Amersfoort en Peer! als medeorganisatoren aangesloten

Tegenlicht Meetup en Amersfoort in Dialoog delen met elkaar dat het belangrijk is om met elkaar een goed gesprek te voeren, een dialoog, dat kan gaan over verschillende thema’s. Een goed gesprek met elkaar draagt bij aan een beter wederzijds begrip en maakt het mogelijk andere mensen met andere inzichten en ideeën te ontmoeten.

Van 7 t/m 12 november vinden de volgende Tegenlicht Meetups plaats:

10 november: Sociaal ondernemen: het hart van de stad.                                                                                                          Voor meer informatie en aanmelden: https://www.facebook.com/events/1820850724797370/