Over ons

Als bestuur van stichting  Amersfoort in Dialoog vinden wij het belangrijk dat iedereen die woont, studeert en/of werkt in Amersfoort in de gelegenheid wordt gesteld om anderen te ontmoeten. Wij zijn namelijk van mening dat ontmoeten van en in gesprek gaan met anderen een verrijking van het leven in onze stad bevordert.

De dialoog is daarvoor een prima middel: open, onbevangen, onbevooroordeeld met anderen in Amersfoort in gesprek gaan over thema’s die allen kunnen boeien. Je laten verrassen door ideeën die je wellicht nog niet gehoord hebt; luisteren naar mensen die met andere perspectieven in de maatschappij staan en misschien een andere kijk op thema’s en maatschappij hebben. Het bestuur van stichting Amersfoort in Dialoog denkt dat dit alles waardevol en inspirerend is en hoopt op deze wijze een wezenlijke bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in onze stad. Deze  ontmoetingen willen wij mogelijk blijven maken en dienen het algemene belang.

Stichting Amersfoort in Dialoog is een stichting bestaande uit zes bestuursleden die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Stichting Amersfoort in Dialoog wil door de dialoog mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek brengen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie. De uiteenlopende achtergronden van de bestuursleden draagt bij aan het vergroten van (nieuwe) inzichten.

Het bestuur bestaat uit;
Astrid van Ekeren – Voorzitter/ Sponsoring
Seger Zegers – Penningmeester/ Programma ontwikkeling en thematiek
Natasja Stam – Secretariaat/ Communicatie en PR
Anita van Beek – Trainingen