Rabobank Clubkas Campagne

Bent u lid van de Rabobank Amersfoort-Eemland?  Breng dan uw stem uit op Stichting Amersfoort in Dialoog tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!

Stichting Amersfoort in Dialoog doet, net als in 2017, mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Met de bijdrage  uit de Rabobank Clubkas kunnen we meer bekendheid geven aan de kracht van de dialoog en aan een nieuwe dialoog, de ‘spanning zoeken en bruggen bouwen’-dialoog. Deze dialoog  hebben we op 15 februari gehanteerd hebben in een dialoog over mensenrechten.

Van 22 mei tot en met 11 juni 2018 kunnen leden van Rabobank Amersfoort Eemland hun stem uitbrengen op hun favoriete club via www.rabobank.nl/amersfoorteemland. Als alle stemmen zijn uitgebracht, wordt het totaal te verdelen bedrag gedeeld door het aantal stemmen en wordt de waarde per stem duidelijk. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de bijdrage voor een club. Bent u  lid van Rabobank Amersfoort Eemland? Breng dan uw stem uit op  Stichting Amersfoort in Dialoog! Heeft u vorig jaar op ons  gestemd? Hartelijk dank! We hopen dat u dat dit jaar ook weer wilt doen.