Samenwerken voor de dialoog

De Week van de Dialoog viel dit jaar samen met de Week van Respect. Al in een vroeg stadium hebben Danny de Graaf, netwerkregisseur Diversiteit van Indebuurt033 en de projectmanager van de Week van Respect, en Stichting Amersfoort in Dialoog besloten om samen te werken waar mogelijk tijdens de Week van de Respect (6 t/m 12 november jl.).  Dit betekende dat voor de kinder-, jongeren- en volwassenendialogen aansluiting werd gezocht bij het thema van de Week van Respect. Ook werd in de communicatie naar elkaar verwezen en werden contacten, ervaringen en ideeën met elkaar gedeeld. Medewerk(st)ers van Indebuurt033 zijn gespreksleiders geweest van de kinderdialoog. Ook kwam uit de gesprekken tussen Danny en de School voor Welzijn van MBO Amersfoort het idee naar voren om dialoogtafels te organiseren en de gespreksleiders  daarvan een training door Stichting Amersfoort in Dialoog  te laten verzorgen. Maar bovenal het gezamenlijke enthousiasme van de Gemeente Amersfoort, Indebuurt033, Stichting Amersfoort in Dialoog en alle andere betrokken bij de Week van Respect om mensen met elkaar te laten praten over en te werken aan wederzijds respect en daarvoor samen te werken heeft geleid tot een prachtige Week van Respect.  

Lees hier de ervaringen van Danny de Graaf over de Week van Respect.

Stichting Amersfoort in Dialoog werkt graag samen met andere mensen en organisaties om zoveel mogelijk mensen de kracht van de dialoog te laten  ervaren. Zo werken we al jaren plezierig samen met de ABC-Scholen in Amersfoort in het kader van de kinderdialoog. Ook werken we samen met het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies in de Stadsontmoeting. Samen met het buurtbestuur, actieve wijkbewoners van & mensen die werken in het Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied werken we aan buurtdialogen die begin 2018 zullen plaatsvinden.

Wilt u ook met Stichting Amersfoort in Dialoog samenwerken?  Stuur ons een bericht via de website (klik hier) of per e-mail:  info@amersfoortindialoog.nl.