Samenwerkingspartners

Binnen Amersfoort houden diverse organisaties zich direct en/of indirect bezig met de dialoog. Het bestuur van AiD vindt het belangrijk om met deze organisaties de samenwerking te bevorderen en om met hen een actieve verbinding te leggen. Doel van deze bijeenkomsten is om onderlinge kennis te delen, met elkaar samen te werken en bevorderen van gezamenlijke dialoogactiviteiten. Dat alle dialoogpartners samen werk willen maken van de dialoog, om zo Amersfoort mooier te maken. Hierdoor wordt de mogelijkheid van meerdere dialoogactiviteiten door het jaar heen geïnitieerd, waarbij één van de dialoogpartners de organisatie regelt. Ook vanuit de gedachte dat de dialoog gevoerd moet worden om de kracht van de dialoog te ervaren, Gezamenlijk communiceren is een wens.

Samenwerking met en tussen dialoogpartners bevorderen
AiD neemt het initiatief om samen met deze organisaties en een beleidsadviseur diversiteit van de gemeente Amersfoort bijeenkomsten te organiseren voor de dialoogpartners.
Dialoogpartners zijn:
Taalhuis Bibliotheek Eemland
Resto VanHarte
Amersfoorts Platform levensbeschouwingen en religies
Ravelijn
Samen maken we Nieuwland
• Stichting Cultura
Gemeente Amersfoort

AiD denkt actief mee met de onderwerpen die tijdens de bijeenkomst besproken worden en is een belangrijke aanjager van de bijeenkomsten. In 2016 hebben 3 bijeenkomsten plaatsgevonden, een vierde is gepland. We hebben een aantal gezamenlijke doelen geformuleerd en zoeken actief de verbinding op die doelen. Een van de resultaten daarvan is de verkenning van een gemeenschappelijke website.