Training gespreksleiders

Doel:                          Kennis verdiepen over de dialoog. Oefenen in het leiden van de dialoog.

Doelgroep:               Iedereen die de dialoog een warm hart toedraagt en graag dialogen wil faciliteren vanuit de rol van gespreksleider.

Duur:                         2,5 uur.

Voorkennis:             Goede gespreksvaardigheden.

Data:                        Zie agenda

 

Regelmatig verzorgen wij trainingen voor gespreksleiders. We verdiepen onze kennis over de dialoog en gaan in op de vaardigheden die nodig zijn om een dialoog goed te faciliteren. Het gaat hier om gastheer-/gastvrouwschap, om oog voor de samenstelling van de groep, maar natuurlijk vooral om gespreksvaardigheden.

Welke vragen helpen de groep om de breedte in het gesprek op te zoeken? Of de diepte in te gaan? Hoe zorg je dat iedereen zijn/haar aandeel in het gesprek kan leveren? Wat kun je doen als het gesprek stil valt?

Een gespreksleider maakt een goede dialoog mogelijk. Dat betekent dat de gespreksleider ten dienste staat aan de groep en de dialoog. In deze rol zal de gespreksleider dus zelf minder inhoudelijk aan het gesprek deelnemen. Dat betekent echter niet dat hij/zij zich niet bezig hoeft te houden met het onderwerp. We geven gespreksleiders zogenaamde ‘achterzakvragen’ mee die gericht zijn op een specifiek thema. In de voorbereiding op de dialoog helpen deze vragen om tijdens het gesprek verbreding of verdieping op te zoeken.

Op verzoek kunnen wij achterzakvragen voor ieder gewenst onderwerp leveren. Wij kunnen tevens gespreksleiders trainen om een dialoog hierover te begeleiden. Dan hebben we het over een training op maat. Stuur uw vraag naar Stichting Amersfoort in Dialoog.

Voorafgaand aan de Week van de Dialoog organiseren we een training. Zie hiervoor de agenda.

Daarnaast organiseren wij in de Week van de Dialoog ook de Kinderdialoog. Kinderen gaan met elkaar het gesprek aan en worden daarin ook ondersteund door gespreksleiders. Voorafgaand aan iedere kinderdialoog verzorgen wij op een aantal scholen ook een training voor deze gespreksleiders. Zie hiervoor de agenda