Uw privacy

Vele organisaties, verenigingen en instellingen hebben persoonlijke gegevens van u. Met ingang van 25 mei 2018 is nieuwe wetgeving van kracht geworden:  de General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.

Als u geregeld onze nieuwsbrief ontvangt, weet u dat Stichting Amersfoort in Dialoog in ieder geval uw e-mailadres heeft.  Deze e-mailadressen hebben wij opgeslagen in een bestand, dat wij gebruiken om deze nieuwsbrief te sturen. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken we gebruik van LaPosta. Met LaPosta is een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat u, LaPosta en wij weten dat LaPosta en Stichting Amersfoort in Dialoog voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Zo gemakkelijk als u zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief, zo gemakkelijk kunt u zich ook afmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief. U hoeft alleen maar een bericht te sturen naar info@amersfoortindialoog.nl of gebruik te maken van het contactformulier op de website van Stichting Amersfoort in Dialoog. U kunt zo ook wijzigingen in uw e-mailadres doorgeven. 

Voor gerichte activiteiten, bijvoorbeeld voor het bevestigen van uw deelname aan een training of om u uit te nodigen als gespreksleider, tafelorganisator van of deelnemer aan een specifieke dialoog, kunnen we uw e-mailadres, naam en eventueel telefoonnummer vastleggen in een bestand, om zo snel en precies met u te kunnen communiceren. In een enkele specifieke situatie kunnen wij uw gegevens delen met een tafelorganisator; dit is bijvoorbeeld het geval indien u zich als deelnemer of gespreksleider via de tafeltool op de website van Stichting Amersfoort in Dialoog aanmeldt.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan? We ontvangen uw vraag of opmerking graag per e-mail: info@amersfoortindialoog.nl.