Week van de Dialoog 2017: 6 t/m 12 november

Organiseer een dialoogtafel, wees gespreksleider, ga met anderen in gesprek!

De Week van de Dialoog valt dit jaar nagenoeg samen met de Week van respect, waaraan veel Amersfoortse scholen uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs deelnemen.

Over ‘respect’ zijn veel mooie en belangrijke dialogen te voeren. Wij – Stichting Amersfoort in Dialoog –  agenderen ‘respect’ dan ook als onderwerp voor de dialogen tijdens de Week van de Dialoog: Moet je respect hebben?

Wilt u een dialoogtafel organiseren tijdens de Week van de Dialoog? Meld u aan als tafelorganisator op de website van Amersfoort in Dialoog (klik hier). We hebben een handleiding gemaakt voor het aanmelden als tafelorganisator. Stuur een e-mail naar info@amersfoortindialoog.nl en we sturen u de handleiding toe.

Op 25 oktober organiseren we  ’s avonds een training voor gespreksleiders van de dialoog (begintijd: 19.00 uur). U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar info@amersfoortindialoog.nl

De georganiseerde dialoogtafels worden zichtbaar op onze website: u kunt zich daar ook aanmelden als deelnemer aan een dialoogtafel. Kijk dus regelmatig  op het overzicht van de dialoogtafels en meld u aan: ervaar de kracht van de dialoog!