Week van Respect 6 t/m 12 november

De week van 6 t/m 12 november is in Amersfoort, net als in veel andere gemeenten, de Week van Respect. In die week gaan jongeren – in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs – met elkaar en met hun begeleiders in gesprek en aan de slag met het onderwerp  ‘respect’. Centraal dit jaar staat de ‘respectzone’, door de organiserende Respect Education Foundation gedefinieerd als  “een omgeving waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt en waar je wordt geaccepteerd om wie je bent.”

Tijdens deze week zullen o.a. burgemeester en wethouders, politiemensen en ambulancebroeders op scholen gastlessen geven; rondom deze lessen zijn scholen en leerlingen & studenten vrij om projecten op te zetten, dialogen met elkaar te voeren en in de lessen aan respect aandacht te besteden.

De coördinatie van de Week van Respect in Amersfoort is in handen van Danny de Graaf van Indebuurt033.  Begin september zal er meer bekend zijn over de activiteiten die in Amersfoort gaan plaatsvinden. Wilt u meedoen?  Heeft u suggesties voor activiteiten of gastsprekers? Neem dan contact op met Danny de Graaf (Danny.deGraaf@indebuurt033.nl).

Week van Respect – Week van de Dialoog

De Week van Respect valt nagenoeg samen met de Week van de Dialoog. Voor de kinderdialoog, waarover u elders op deze website meer kunt lezen, zijn we (binnenkort) in gesprek met scholen over de vraag of zij de kinderdialoog aan de Week van Respect willen koppelen.

Over ‘respect’ zijn veel mooie en belangrijke dialogen te voeren. Wij – Stichting Amersfoort in Dialoog –  agenderen ‘respect’ dan ook als onderwerp voor de dialogen tijdens de Week van de Dialoog.

We gaan, zoals u van ons gewend bent, weer een training voor gespreksleiders organiseren en we zullen tafelorganisatoren ondersteunen in het organiseren van de dialoogtafels, zodat u en anderen met elkaar de dialoog kunnen aangaan. Binnenkort kunt u hier meer over lezen.

Natuurlijk kunt u zich al wel als tafelorganisator aanmelden (klik hier), stuur ons een bericht via onze website (klik hier) of stuur een e-mail (info@amersfoortindialoog.nl) .  U hoeft niet te wachten tot de Week van de Dialoog om een dialoogtafel te organiseren: indien u iedere dag een dialoogtafel wilt organiseren, dan zullen wij dat alleen maar toejuichen!