De wijk Vermeer, Berg, Bosgebied en Leusderkwartier (VBBL-Zuid) in Dialoog

De kunst van het samen denken en samen werken.
De wijk Vermeer, Berg, Bosgebied en Leusderkwartier (VBBL-Zuid)  in Dialoog.

En daar zaten we dan, bij 30 graden, gelukkig wel in de schaduw, in gesprek met elkaar over hoe de dialoog onze wijk zou kunnen verrijken. We dat zijn: Seger Zegers, Astrid van Ekeren, beiden van Amersfoort in Dialoog, Jan-Rienk Heuving buurtnetwerker van onze wijk voor IndeBuurt033 en Marie-Louise Hehenkamp wijkinwoonster. Onze droom: de 23 diverse buurten in onze wijk beter leren kennen, horen waar wensen, behoeften en noden bestaan, de onderlinge betrokkenheid in onze wijk zichtbaar maken en daar waar nodig versterken door middel van met elkaar inspirerende activiteiten op te pakken en deze vol verve en met plezier vorm en inhoud te geven. Dat is nogal niet wat, een ferme doelstelling. We weten dat dit een continu proces zal zijn, voortdurend in beweging, soms snel vooruitgang boekend, soms langzaam en misschien af en toe stilstaan. Hoe het zal gaan lopen? Dat weten we nog niet. Daarover willen we in alle buurten met inwoners van de buurten in gesprek, in dialoog. Elkaar ontmoeten, leren kennen, lachen met elkaar, mopperen over wat niet loopt, maar vooral de mooie dingen zien die wel lopen en daarvan samen genieten. Om dit te realiseren, hebben we u nodig. De inwoners van onze wijk. Inwoners die willen meepraten, denken en doen. Daar hebben wij het over gehad vanmiddag. Serieus, puffend, toch wel aardig wat werk, maar vooral genietend van eenieders drive, betrokkenheid en enthousiasme. Ons eerste doel: 19 juni een datum vaststellen voor een training over het aangaan van de dialoog, aansluitend inwoners zoeken die samen met ons de training in september gaan volgen en direct daarop de energie die dan aanwezig is, omzetten in het in koppels in oktober organiseren van dialoogtafels in de buurten van onze wijk. Wordt vervolgd.