Steun de dialoog!

Zoveel mogelijk mensen in Amersfoort de kracht van de dialoog laten ervaren als deelnemer, als gespreksleider, als tafelorganisator en in sommige gevallen ook als tafelsecretaris. Dat is waar Stichting Amersfoort in Dialoog voor staat. We werken geheel met en via vrijwilligers, ontvangen geen subsidie en hebben een ANBI-status.

De meeste  dialoogactiviteiten die we organiseren –al dan niet met andere organisaties- zijn gratis.  Een aantal bedrijven en organisaties steunt ons in natura. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Dat neemt niet weg dat we ook geld nodig hebben om  onze activiteiten en middelen te kunnen financieren. Hiervoor zijn wij aangewezen op donaties, sponsoring en giften van bedrijven en particulieren.

Draagt u de dialoog een warm hart toe: doe mee! Hopelijk wilt u ook  financieel bijdragen. Iedere bijdrage is welkom en maakt een nieuwe dialoog mogelijk!

U kunt uw steun overmaken op het bankrekeningnummer van Stichting Amersfoort in Dialoog:

NL66 RABO 0157941639

Wilt u meer informatie? Stuur ons een e-mail via info@amersfoortindialoog.nl en we nemen contact met u op!

 

ANBI

Stichting Amersfoort in Dialoog heeft de ANBI-Status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het hebben van deze status levert voordelen op als u ons financieel wilt ondersteunen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Stichting hoeft over schenkingen of nalatenschappen geen schenking/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig terecht komt bij Stichting Amersfoort in Dialoog.