Wilt u ons steunen?

Het succes van Amersfoort in Dialoog wordt bepaald door de betrokkenheid en inzet van de gespreksleiders, de deelnemers en tafelorganisatoren. Maar naast de inzet zijn er aan de Dag van de Dialoog en haar andere activiteiten ook kosten verbonden.

Stichting Amersfoort in Dialoog ontvangt geen subsidie. Financiële middelen, zoals sponsoring vanuit bedrijven en giften van betrokken inwoners, zijn nodig om trainingen en dialoogbijeenkomst te kunnen organiseren. Het bestuur accepteert sponsoring en giften in geld of in natura, door het kosteloos beschikbaar stellen van materialen. Daarnaast zijn we ook geholpen met de inzet van vrijwilligers bij de organisatie van iedereen uit Amersfoort. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Draagt u Stichting Amersfoort in Dialoog een warm hart toe? Mocht u ons willen steunen, mail naar info@amersfoortindialoog.nl of doneer op Rabobank bankrekening

NL66 RABO 0157 9416 39.

ANBI

Stichting Amersfoort in Dialoog heeft de ANBI-Status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het hebben van deze status levert voordelen op als u ons financieel wilt ondersteunen: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.  Uw giften aan onze organisatie zijn -afhankelijk van uw persoonlijke situatie- fiscaal aftrekbaar en over schenkingen of nalatenschappen hoeft de stichting geen schenking/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig terecht komt bij Stichting Amersfoort in Dialoog.